Giảm giá hàng mua không qua kho

1. Định khoản


     Nợ TK 111, 112, 331… Tổng số tiền giảm giá hàng mua
Có TK 621, 623, 627, 641,642, 154, 241, 242, 211…
Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 1. Đơn vị và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.
 2. Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng.
 3. Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán.
 4. Trường hợp nhà cung cấp trả lại bằng tiền gửi thì kế toán căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng để ghi nhận tiền về.
 5. Trường hợp nhà cung cấp chưa trả lại tiền hoặc trước đó chưa thanh toán cho nhà cung cấp thì kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho hoặc chi phí.

3. Ví dụ

 • Ngày 21/01/2017 mua 5 chiếc điện thoại LG G4 của công ty TNHH Minh Anh, xuất bán ngay.
 • Ngày 23/01/2017, khách hàng phát hiện 1 chiếc điện thoại trong số lô hàng bị xước vỏ và phản ánh lại. Đơn vị đã liên hệ với công ty Minh Anh để cho người xuống kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra công ty Minh Anh đồng ý giảm giá 1.050.000đ trên tổng giá trị hàng mua.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Giảm giá hàng mua (hoặc vào tab Giảm giá hàng mua, nhấn Thêm).

2. Chọn phương thức thanh toán và bỏ tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.

3. Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua được giảm giá theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

  • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng  để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Đồng ý.

4. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng mua như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

5. Nhấn Cất

Lưu ý: Nếu lựa chọn phương thức thanh toán là Thu tiền mặt, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.