1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R35
  5. Giúp kế toán có thể kiểm tra được hiện có tài khoản nào chênh lệch sau khi chuyển đổi dữ liệu kế toán từ AMIS 1.0 sang AMIS 2.0

Giúp kế toán có thể kiểm tra được hiện có tài khoản nào chênh lệch sau khi chuyển đổi dữ liệu kế toán từ AMIS 1.0 sang AMIS 2.0

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, chương trình bổ sung báo cáo Liệt kê chi tiết chứng từ chênh lệch theo tài khoản để giúp kế toán có thể kiểm tra được hiện có những tài khoản nào có chênh lệch sau khi chuyển đổi và lệch từ chứng từ phát sinh nào một cách nhanh hơn để kịp xử lý.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R35: Sau khi chuyển đổi từ AMIS ACT từ 1.0 lên 2.0, thực hiện các bước bảo trì dữ
    liệu theo hướng dẫn thì xảy ra tình trạng dữ liệu trên 2.0 lệch so với 1.0. Khi gặp trường hợp này kế toán mất rất nhiều thời gian để kiểm tra xem nguyên nhân lệch do
    đâu và xử lý.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Bổ sung báo cáo Liệt kê chi tiết chứng từ chênh lệch theo tài khoản giúp kế toán khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS1 lên AMIS2 có thể đối chiếu chi tiết theo từng chứng từ phát sinh.

Xem hướng dẫn chi tiết cách xem báo cáo tại đây

(Xem ở mục Trường hợp 1: Khách hàng có sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0/Bước 7: Đối chiếu dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0)

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.