Gộp vật tư hàng hoá

1. Nội dung

Cho phép gộp thông tin của nhiều VTHH thành một VTHH duy nhất. 

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn chuột phải trên danh sách vật tư hàng hoá, chọn Gộp.

2. Nhấn Chọn VTHH.

3. Tích chọn các vật tư, hàng hoá cần gộp và nhấn Đồng ý.

4. Chọn thông tin vật tư, hàng hoá được lưu trên danh sách sau khi gộp.

5. Nhấn Gộp.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.