Hàng về trước hóa đơn về sau

1. Định khoản

1. Khi hàng về mà chưa có hóa đơn GTGT
     Nợ TK 152, 156, 611… Tiền hàng chưa có thuế GTGT
     Có TK 111, 112, 331…
2. Sau khi nhận được hóa đơn GTGT
     Nợ TK 133 Số tiền thuế GTGT (Trường hợp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
     Nợ TK 611 Số tiền thuế GTGT (Trường hợp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)
     Có TK 111, 112, 331…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu mua hàng, trường hợp hàng về trước nhưng chưa có hóa đơn thì ở quy trình thực hiện như sau:

  1. Khi hàng về nhập kho, nhân viên mua hàng chuyển giấy tờ liên quan như biên bản bàn giao hay phiếu xuất của NCC cho kế toán để lập phiếu nhập kho.
  2. Kế toán lập phiếu nhập kho và chuyển kế toán trưởng ký duyệt, sau đó chuyển Thủ kho để nhập kho.
  3. Thủ kho tiến hành nhập kho và ký vào phiếu nhập.
  4. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn kế toán hạch toán bổ sung thuế GTGT (nếu có) và kê khai hóa đơn.

3. Ví dụ

Ngày 17/01/2017, Đơn vị mua hàng của Công ty CP Trần Anh, chưa thanh toán tiền hàng

  • Ti vi LG 32 inches, Số lượng: 05 Cái, đơn giá: 5.000.000, Thuế GTGT 10%. 
  • Công ty nhận được Biên bản bàn giao, phiếu xuất kho bên bán nhưng chưa nhận hoá đơn do chưa thanh toán tiền hàng

Ngày 20/01/2017, Công ty CP Trần Anh chuyển hoá đơn cho đơn vị và yêu cầu đơn vị thanh toán tiền. Ngay trong ngày đơn vị thực hiện chuyển khoản cho Công ty Trần Anh và đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Khi mua hàng về chưa có hóa đơn GTGT, Kế toán hạch toán như sau:
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm\Chứng từ mua hàng hóa).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng.

  • Chọn loại chứng từ mua hàng và phương thức thanh toán.
  • Chọn Không kèm hóa đơn.

3. Nhấn Cất.

Khi nhận được hóa đơn GTGT của nhà cung cấp, Kế toán có thể lưu thông tin về hóa đơn theo một trong các trường hợp sau:

 

Trường hợp nhà cung cấp xuất hóa đơn cho từng lần giao hàng
1. Chọn chứng từ mua hàng cần nhận hóa đơn trên tab Mua hàng hóa, dịch vụ của phân hệ Mua hàng.
2. Nhấn chuột phải, chọn Nhận hóa đơn.

3. Khai báo các thông tin của hóa đơn.


4. Nhấn Cất.

Trường hợp nhà cung cấp xuất một hóa đơn cho nhiều lần giao hàng
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Nhận hóa đơn (hoặc vào tab Nhận hóa đơn, nhấn Nhận hóa đơn).

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn các chứng từ mua hàng được ghi nhận trên hóa đơn GTGT cần lập, sau đó nhấn Đồng ý.

4. Khai báo các thông tin của hóa đơn.


5. Nhấn Cất.
Lưu ý: Khi khai báo hàng hóa tại danh mục Vật tư hàng hóa, nếu đã thiết lập thông tin Thuế suất GTGT (%) thì chương trình sẽ tự động cập nhật lên cột % thuế GTGT trên chứng từ nhận hóa đơn mua hàng hóa.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.