Kiểm tra Bảng cân đối kế toán

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) và Báo cáo tình hình tài chính (TT133) không cân.

Cách thao tác

1. Vào mục Báo cáo, tại phần Báo cáo tài chính chọn Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133)
2. Thiết lập tham số in báo cáo. Nhấn Đồng ý

3. Trên thanh công cụ, chọn chức năng Kiểm tra không cân

 

Sau đó kiểm tra chi tiết từng nguyên nhân không cân và xem hướng dẫn xử lý của phần mềm ở từng nguyên nhân như sau:

Nguyên nhân 1: Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân
Nguyên nhân: Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân có thể do trong quá trình nhập số dư đầu kỳ bị sai chỉ tiêu nào đó ở phần Tài sản hoặc Nguồn vốn hoặc do thời điểm chuyển số dư từ năm trước sang năm sau chưa hoàn thiện báo cáo dẫn đến số liệu đầu kỳ phần Tài sản và Nguồn vốn lệch nhau.
Hướng dẫn xử lý:

 • Chọn mục Số dư ban đầu của TK nhập chưa cân để kiểm tra.

 

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện nhập số dư ban đầu để kiểm tra và nhập bổ sung số dư cho các tài khoản còn thiếu.
 • Sau khi nhập bổ sung số dư xong, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Nguyên nhân 2: Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ chưa được thực hiện kết chuyển lãi lỗ
 • Chọn mục Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ chưa do chưa được kết chuyển lãi lỗ để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang tab Kết chuyển lãi lỗ của phân hệ Tổng hợp để lập bổ sung chứng từ kết chuyển lãi lỗ. (Chi tiết hướng dẫn lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ xem tại đây).
 • Sau khi lập xong chứng từ kết chuyển lãi lỗ, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Nguyên nhân 3: Công thức báo cáo bị trùng lặp giữa các chỉ tiêu
 • Chọn mục Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở các nhiều chỉ tiêu để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính trên menu Tiện ích để sửa lại công thức cho báo cáo tài chính. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).
 • Sau khi sửa lại công thức cho báo cáo tài chính, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Nguyên nhân 4: Công thức thiết lập chưa đúng với số dư của tài khoản
 • Chọn mục Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư Tài khoản để kiểm tra.

 • Với trường hợp này, kế toán nhấn vào link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính trên menu Tiện ích để sửa lại công thức cho báo cáo tài chính. (Chi tiết hướng dẫn việc thiết lập và sửa đổi công thức báo cáo tài chính xem tại đây).
 • Sau khi sửa lại công thức cho báo cáo tài chính, nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.