Số dư tài khoản

1. Nội dung

Quản lý số dư ban đầu của toàn bộ các tài khoản có phát sinh số dư đầu kỳ.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Nhập số dư tài khoản
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách. => Với các tài khoản có tiết khoản, chọn vào các tài khoản chi tiết, không chọn vào tài khoản tổng hợp.
4. Nhấn Nhập số dư.

5. Căn cứ vào tính chất của tài khoản được thiết lập trên danh mục hệ thống tài khoản để nhập số dư bên Nợ hoặc bên .

6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Với các tài khoản theo dõi chi tiết (theo ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, VTHH) có thể thực hiện tương tự như trên hoặc chọn chức năng Nhập số dư trên các tab Số dư TK ngân hàng, Công nợ khách hàng, Công nợ nhà cung cấp, Công nợ nhân viên, Tồn kho vật tư hàng hoá.

2.2. Nhập số dư các tài khoản từ tệp excel
Trên tab Số dư tài khoản, nhấn Nhập khẩu từ Excel.


 Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó chọn loại số dư là Số dư tài khoản.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu số dư tài khoản từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây

 

Cập nhật 16/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.