Công nợ nhân viên

1. Nội dung

Quản lý công nợ đầu kỳ của nhân viên trong đơn vị. => Áp dụng với các tài khoản được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên khi khai báo tài khoản

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trước khi nhập công nợ đầu kỳ cho các nhân viên, cần phải khai báo trước các nhân viên có phát sinh công nợ trên Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

2.1. Nhập số dư công nợ nhân viên
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhân viên.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.4. Chọn số tài khoản theo dõi chi tiết theo nhân viên.
5. Chọn nhân viên và nhập số dư công nợ theo từng nhân viên.

6. Nhấn Cất.


2.2. Nhập số dư công nợ nhân viên công trình/hợp đồng/đơn vị
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhân viên.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.


4. Chọn số tài khoản theo dõi chi tiết theo nhân viên và chọn nhân viên trên danh sách.
5. Chọn Nhập chi tiết công nợ.6. Khai báo thông tin công trình, hợp đồng, đơn vị, nhập công nợ sau đó nhấn Cất.


7. Nhấn Cất để lưu công nợ đầu kỳ của nhân viên.

2.3. Nhập khẩu số dư công nợ nhân viên từ tệp excel
Trên tab Công nợ nhân viên, nhấn Nhập khẩu từ Excel.


 Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó chọn loại số dư là Công nợ nhân viên.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu công nợ nhân viên từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.