Số dư tài khoản ngân hàng

1. Nội dung

Quản lý số dư ban đầu của các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng khi khai báo tài khoản).

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trước khi nhập số dư theo tài khoản ngân hàng, cần phải khai báo trước các tài khoản ngân hàng của đơn vị trên Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.

2.1. Nhập số dư tài khoản ngân hàng
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư TK ngân hàng.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.


4. Nhập số dư của từng tài khoản ngân hàng.


 


5. Nhấn Cất.


2.2. Nhập khẩu số dư tài khoản ngân hàng từ tệp excel
Trên tab Số dư TK ngân hàng, nhấn Nhập khẩu từ Excel.


 Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó chọn loại số dư là Số dư TK ngân hàng.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu số dư tài khoản ngân hàng từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây.

 

 

Cập nhật 16/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.