Tài khoản ngân hàng

1. Nội dung

Quản lý danh sách các tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

  2. Các bước thực hiện

  1. Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.
  2. Nhấn Thêm.

  3. Khai báo thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:

   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo.

   • Với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
   Cập nhật 05/12/2019
   

   Bài viết này hữu ích chứ?

   Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

   Bài viết liên quan

   Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
   Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.