Tồn kho vật tư, hàng hoá

1. Nội dung

Quản lý tồn kho đầu kỳ của các vật tư, hàng hoá trong đơn vị theo từng kho.  

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trước khi nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá, cần phải khai báo trước danh mục vật tư, hàng hoá phát sinh tồn trên Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá

2.1. Nhập tồn kho vật tư hàng hoá
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hoá.
2. Chọn kho phát sinh vật tư còn tồn.
3. Nhấn Nhập tồn kho.
4. Nhập tồn kho theo một trong các trường hợp sau:

 • Với VTHH áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời:
  • Nhập số lượng, giá trị của hàng
   tồn kho và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã
   quy cách, số lượng theo đơn vị chính.

 • Với vật tư, hàng hoá áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là Đích danh hoặc Nhập trước xuất trước:
  • Nhập ngày nhập kho, số phiếu
   nhập, số lượng, đơn giá cho từng lần nhập kho đã phát sinh của vật tư
   hàng hoá và các thông tin khác (nếu có) như: số lô, hạn sử dụng, nhập mã
   quy cách, số lượng theo đơn vị chính.

 • Với vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ/bán hộ:
  • Nhập ngày nhập kho, số lượng.
  • Tại cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ: chọn loại hàng hóa tương ứng.

Lưu ý: Để hiện thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ, phục vụ cho việc nhập tồn kho VTHH nhận giữ hộ/bán hộ, trước đó cần tích chọn thông tin Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

5. Nhấn Cất.

2.2. Nhập khẩu tồn kho vật tư, hàng hoá từ tệp excel
Trên tab Tồn kho vật tư, hàng hoá, nhấn Nhập khẩu từ Excel.Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó chọn loại số dư là Tồn kho vật tư, hàng hoá.Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu tồn kho vật tư, hàng hoá từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.