Hủy tài sản

Cho phép nhân viên quản lý tài sản hủy tài sản trong trường hợp tài sản không còn sử dụng được.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Tài sản, chọn tab Tất cả hoặc Hỏng.

Chọn tài sản muốn hủy, nhấn chuột phải và chọn Hủy tài sản.

Khai báo thông tin hủy tài sản.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Những tài sản có trạng thái là Mất, Đề nghị thanh lý hoặc Thanh lý thì không được phép hủy tải sản.
  • Sau khi hủy, tài sản sẽ được chuyển vào tab Hủy và có trạng thái là Hủy.
  • Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.