Khai báo CCDC đầu kỳ

1. Nội dung

Giúp khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và phân bổ.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo CCDC đầu kỳ
1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Khai báo CCDC đầu kỳ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC đầu kỳ).


2. Nhập các thông tin chi tiết cho CCDC năm trước như: Mã CCDC, Tên CCDC, Số lượng, Ngày ghi tăng, Tổng số kỳ phân bổ, Số kỳ phân bổ còn lại, Giá trị CCDC…


3. Tại tab Đơn vị sử dụng, khai báo thông tin phòng ban đang sử dụng CCDC.4. Tại tab Thiết lập phân bổ, thiết lập tỷ lệ phân bổ và tài khoản chi phí để phân bổ giá trị CCDC cho bộ phận sử dụng tương ứng.


5. Nhấn Cất
Lưu ý:

  • Sau khi khai báo xong, chương trình sẽ tự động chuyển thông tin CCDC vừa khai báo sang tab Sổ theo dõi CCDCGhi tăng trên phân hệ Công cụ dụng cụ để theo dõi.
  • Để sửa lại thông tin CCDC đầu kỳ, vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng, chọn thông tin CCDC đầu kỳ muốn thay đổi và nhấn Sửa.

 

2.2. Nhập khẩu danh sách CCDC đầu kỳ từ tệp excel
Trên giao diện Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, nhấn Nhập khẩu từ excel.Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó tích chọn Khai báo CCDC đầu kỳ.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu số dư tài khoản từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.