Khai báo TSCĐ đầu kỳ

1. Nội dung

Giúp khai báo các TSCĐ đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và trích khấu hao.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo TSCĐ đầu kỳ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Khai báo tài sản đầu kỳ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Khai báo tài sản đầu kỳ).2. Nhập các thông tin chi tiết cho tài sản cố định năm trước như: Mã tài sản, Tên tài sản, Ngày ghi tăng, Ngày bắt đầu sử dụng, Nguyên giá, Giá trị tính khấu hao…3. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Trường hợp một TSCĐ phân bổ cho nhiều đối tượng khác nhau (có thể phân bổ cho công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng), cần khai báo tài sản đó trên nhiều dòng, khai báo thông tin Đối tượng phân bổ, nhập Tỷ lệ phân bổTài khoản chi phí tương ứng với từng Đối tượng phân bổ. Các thông tin còn lại được khai báo giống nhau giữa các dòng.

 

 

  • Sau khi khai báo xong, chương trình sẽ tự động chuyển thông tin TSCĐ vừa khai báo sang tab Sổ tài sản và Ghi tăng trên phân hệ Tài sản cố định để theo dõi.
  • Để sửa lại thông tin TSCĐ đầu kỳ, vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn thông tin TSCĐ đầu kỳ muốn thay đổi và nhấn Sửa.

 

2.2. Nhập khẩu danh sách TSCĐ đầu kỳ từ tệp excel
Trên giao diện Khai báo tài sản cố định đầu kỳ, nhấn Nhập khẩu từ Excel.Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó tích chọn Khai báo TSCĐ đầu kỳ.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu số dư tài khoản từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.