1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Tuyển dụng
  5. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tuyển dụng

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tuyển dụng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng đã lập và các đợt tuyển dụng đã thực hiện, nhân sự thực hiện so sánh để kiểm tra xem việc lập kế hoạch có sát với thực tế hay không. Từ đó có thể rút ra kinh nghiệm và áp dụng cho những lần lập kế hoạch tiếp theo.

Cách thực hiện

Nhân sự có thể đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trường hợp sau:

Phân tích danh sách Kế hoạch tuyển dụng

Dựa vào danh sách kế hoạch tuyển dụng, nhân sự đánh giá việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng, chi phí thực tế nhiều hay ít hơn so với mức dự kiến và số lượng nhân viên trúng tuyển thực tế nhiều hay ít hơn số lượng dự kiến. Từ đó nhân sự có thể điều chỉnh việc việc lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch tuyển dụng sau.

Nhân sự xem danh sách Kế hoạch tuyển dụng trên Bàn làm việc bằng cách thiết lập hiển thị Kế hoạch tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Phân tích chi tiết chi phí tuyển dụng

Dựa vào các biểu đồ phân tích chi tiết chi phí tuyển dụng, nhân sự sẽ thấy những mục chi nào chưa hợp lý cần tìm biện pháp cắt giảm và các mục chi nào hiệu quả cần tập trung đẩy mạnh.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.