1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Danh bạ
  4. Làm thể nào để gửi email cho nhiều nhân viên cùng lúc?

Làm thể nào để gửi email cho nhiều nhân viên cùng lúc?

Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng icon_chonnhieu (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

DanhBa

Tích chọn các nhân viên muốn gửi email hoặc nhấn biểu tượng icon_muiten để chọn tất cả nhân viên trong danh sách.

Nhấn Tiếp tục.

danhba_guiemail

Chọn Gửi mail, sau đó tiếp tục thực hiện các thao tác gửi email trên điện thoại.

chon_guiemail

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.