1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Danh bạ
  4. Làm thế nào để xem trang cá nhân của nhân viên?

Làm thế nào để xem trang cá nhân của nhân viên?

Vào menu Danh bạ, chọn nhân viên muốn xem trang cá nhân.

Chạm Trang tin.

Ứng dụng hiển thị trang tin của nhân viên, bao gồm: các sự kiện liên quan đến nhân viên, các bài viết nhân viên đã chia sẻ…

Lưu ý: Chỉ xem được những bài viết mà nhân viên chia sẻ cho cơ cấu tổ chức có chứa người xem.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.