1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Danh bạ
  4. Làm thế nào để xem được danh sách các nhân viên tìm kiếm gần đây?

Làm thế nào để xem được danh sách các nhân viên tìm kiếm gần đây?

Vào menu Bảng tin, chạm vào ô Tìm kiếm.

1

Chương trình sẽ hiển thị danh sách các nhân viên tìm kiếm gần đây.

2

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.