1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Danh bạ
  4. Làm thế nào để thêm vào danh bạ điện thoại nhiều nhân viên cùng lúc?

Làm thế nào để thêm vào danh bạ điện thoại nhiều nhân viên cùng lúc?

Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng icon_chonnhieu (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

DanhBa

Tích chọn các nhân viên muốn thêm vào danh bạ điện thoại hoặc nhấn biểu tượng icon_muiten để chọn tất cả nhân viên trong danh sách.

Nhấn Tiếp tục.

danhba_guiemail

Chọn Thêm danh bạ, chương trình sẽ tự động lưu thông tin các nhân viên được chọn vào danh bạ điện thoại.

chon_guiemail

Lưu ý: 

Trường hợp đang tắt quyền truy cập vào danh bạ, chương trình sẽ hiển thị thông báo Cho phép AMIS.VN truy cập vào danh bạ điện thoại của bạn? Chạm vào Cho phép để lưu thông tin vào danh bạ.

Với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, sau khi chạm vào Cho phép cần vào mục Danh bạ hoặc Contact, chạm vào biểu tượng icon_gat_ios để mở quyền truy cập vào danh bạ điện thoại.

CD4ED2A9-A122-4E1E-8197-C51B299A5772

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.