1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Danh bạ
  4. Làm thế nào để nhắn tin cho nhiều nhân viên cùng lúc?

Làm thế nào để nhắn tin cho nhiều nhân viên cùng lúc?

Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng icon_chonnhieu (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Tích chọn các nhân viên muốn gửi tin nhắn hoặc chạm biểu tượng icon_muiten, sau đó nhấn Chọn hết để chọn tất cả nhân viên trong danh sách.

Chạm vào Tiếp tục.

Chọn Nhắn tin.

Nếu muốn soạn tin nhắn mới thì nhập nội dung tin nhắn và có thể chèn thông tin người nhận theo cú pháp @ho, @ten, @hovaten, @danhxung, sau đó chạm vào Gửi hoặc chạm vào biểu tượng .

Nếu muốn sử dụng mẫu tin nhắn thì chạm Tin nhắn mẫu, chọn mẫu tin nhắn muốn gửi, sau đó chạm Gửi.

Lưu ý:

Có thể hiết lập các tin nhắn mẫu tại đây.

Có thể loại bỏ bớt nhân viên muốn gửi tin nhắn bằng cách chạm và giữ avatar nhân viên bất kỳ, sau đó nhấn vào biểu tượng 

Có thể chạm Xem trước để xem trước nội dung tin nhắn gửi cho từng nhân viên.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.