Lập kế hoạch tuyển dụng tổng quan

Dựa vào nhu cầu tuyển dụng nhận được từ các bộ phận hoặc Ban lãnh đạo vào cuối năm trước hoặc đầu năm sau, nhân sự phụ trách tuyển dụng sẽ tổng hợp và lập kế hoạch tuyển dụng cả năm cho toàn bộ công ty.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thực hiện

Lập kế hoạch trên phân hệ Tuyển dụng

1. Vào phân hệ Tuyển dụng\Kế hoạch tuyển dụng.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo kế hoạch tuyển dụng.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Sau khi nhấn Cất, chương trình tự động thêm đợt tuyển dụng trên phân hệ Tuyển dụng
  • Nhân sự có thể lập kế hoạch chi tiết đợt tuyển dụng trên phân hệ Tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lập kế hoạch trên Bàn làm việc

Để thực hiện được chức năng này Nhân sự cần phải thiết lập hiển thị Kế hoạch tuyển dụng trên giao diện Bàn làm việc. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

1. Vào phân hệ Tổng quan, nhấn Thêm tại phần hiển thị Kế hoạch tuyển dụng.

2. Khai báo kế hoạch tuyển dụng.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Sau khi nhấn Cất, chương trình tự động thêm đợt tuyển dụng trên phân hệ Tuyển dụng
  • Nhân sự có thể lập kế hoạch chi tiết đợt tuyển dụng trên phân hệ Tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.