Loại công cụ dụng cụ

1. Nội dung

Quản lý các loại công cụ dụng cụ, phục vụ cho công tác quản lý công cụ dụng cụ trên Sổ công cụ dụng cụ.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo loại công cụ dụng cụ
1. Vào menu Danh mục\Loại công cụ dụng cụ.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về loại CCDC => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhóm loại CCDC đã khai báo.
  • Với loại CCDC không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.

2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ loại CCDC cha sang loại CCDC con hoặc từ loại CCDC này sang loại CCDC khác
(Chức năng này chỉ thực hiện được khi có mạng Internet).
1. Chọn 
Chuyển phát sinh trên danh sách loại CCDC.

2. Khai báo loại CCDC cần chuyển dữ liệu đi và loại CCDC được chuyển dữ liệu đến.

  • Chuyển từ danh mục: tích chọn loại CCDC cần chuyển dữ liệu đii => Có thể chuyển đổi dữ liệu cho một hoặc hoặc nhiều loại CCDC vào cùng một loại CCDC.
  • Chuyển đến danh mục: chọn loại CCDC cần chuyển dữ liệu đến và lựa chọn chuyển tất cả dữ liệu phát sinh hay chỉ chuyển trong một khoảng thời gian nào đó.  

3. Nhấn Thực hiện. 
Lưu ý:

  • Sử dụng chức năng Chọn danh mục cha có phát sinh, chương trình sẽ lấy lên các loại CCDC cha đã có phát sinh dữ liệu trực tiếp trên các loại này. Và sau khi tích chọn loại CCDC cha, chương trình sẽ tự động tích chọn các loại CDCD này tại mục Chuyển từ danh mục. Đồng thời hủy bỏ các loại CCDC đã được tích chọn trước đó.

  • Chương trình chỉ cho phép chuyển các dữ liệu đã được đồng bộ lên Cloud và không cho phép chuyển các dữ liệu đã được khóa sổ kỳ kế toán.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.