Loại công trình

1. Nội dung

Quản lý danh sách loại công trình, thông qua việc phân loại, nhóm các công trình vào cùng loại theo một số tiêu chí nhất định, giúp thuận tiện cho việc quản lý danh sách công trình.   

  2. Các bước thực hiện

  1. Vào menu Danh mục\Công trình\Loại công trình.
  2. Nhấn Thêm.

  3. Khai báo thông tin chi tiết về Loại công trình => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).


  4. Nhấn Cất.
  Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin loại công trình đã khai báo.
  • Với các loại công trình không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
  Cập nhật 05/12/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.