Loại tài sản cố định

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách loại TSCĐ theo thống kê của Bộ Tài chính, phục vụ cho công tác quản lý tài sản trên Sổ tài sản. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại loại TSCĐ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.    

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo loại tài sản cố định
1. Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về loại TSCĐ => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhóm loại TSCĐ đã khai báo.
  • Với loại TSCĐ không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ loại TSCĐ cha sang loại TSCĐ con hoặc từ loại TSCĐ này sang loại TSCĐ khác
(Chức năng này chỉ thực hiện được khi có mạng Internet).
1. Chọn 
Chuyển phát sinh trên danh sách loại TSCĐ.

2. Khai báo loại TSCĐ cần chuyển dữ liệu đi và loại TSCĐ được chuyển dữ liệu đến.

  • Chuyển từ danh mục: tích chọn loại TSCĐ cần chuyển dữ liệu đii => Có thể chuyển đổi dữ liệu cho một hoặc hoặc nhiều loại TSCĐ vào cùng một loại TSCĐ .
  • Chuyển đến danh mục: chọn loại TSCĐ cần chuyển dữ liệu đến và lựa chọn chuyển tất cả dữ liệu phát sinh hay chỉ chuyển trong một khoảng thời gian nào đó.  

3. Nhấn Thực hiện. 
Lưu ý:

  • Sử dụng chức năng Chọn danh mục cha có phát sinh, chương trình sẽ lấy lên các loại TSCĐ cha đã có phát sinh dữ liệu trực tiếp trên các loại này. Và sau khi tích chọn loại TSCĐ cha, chương trình sẽ tự động tích chọn các loại TSCĐ này tại mục Chuyển từ danh mục. Đồng thời hủy bỏ các loại TSCĐ đã được tích chọn trước đó.

  • Chương trình chỉ cho phép chuyển các dữ liệu đã được đồng bộ lên Cloud và không cho phép chuyển các dữ liệu đã được khóa sổ kỳ kế toán.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.