Lọc, tìm kiếm tài sản

Cho phép quản lý tài sản lọc, tìm kiếm tài sản trên danh sách.

Hướng dẫn thực hiện

Tùy chọn vào thiết lập, quản lý có thể lọc/ tìm kiếm tài sản theo danh sách hoặc theo điều kiện lọc:

Vào Hệ thống/ Tùy chọn.

Tùy chọn tại cột Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách chi tiết.

  • Trường hợp tích chọn Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách, quản lý có thể lọc tìm kiếm nhanh tài sản trên danh sách bằng cách ấn biểu tượng  và chọn tài sản.

Trường hợp không tích chọn Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách, Quản lý tài sản có thể lọc, tìm kiếm tài sản như sau:

  • Nhấn biểu tượng
  • Thiết lập điều kiện lọc tài sản
  • Nhấn Lọc

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.