Xuất khẩu nâng cao

Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra file excel để chỉnh sửa dữ liệu hoặc phục vụ công tác lưu trữ. Nhân viên quản lý tài sản có thể lựa chọn đối tượng xuất khẩu và những cột dữ liệu cần xuất khẩu.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện danh sách nhấn Tiện ích\Xuất khẩu\Nâng cao

Lựa chọn đối tượng xuất khẩu, định dạng tệp xuất khẩu và tích chọn các cột dữ liệu cần xuất khẩu.

Nhấn Xuất khẩu.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.