Mã thống kê

1. Nội dung

Trường hợp Kế toán muốn xem báo cáo thống kê theo một nội dung nào đó mà không phải là nội dung thuộc các danh mục khác như: đối tượng, vật tư, hàng hóa, khoản mục chi phí… thì có thể khai báo là một mã thống kê.

  2. Các trường hợp nghiệp vụ

  2.1. Khai báo mã thống kê
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Mã thống kê.
  2. Nhấn Thêm.

  3. Khai báo thông tin chi tiết về mã thống kê => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  4. Nhấn Cất.

  Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin mã thống kê đã khai báo.
  • Với các mã thống kê không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.

  2.2.
  Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ mã thống kê cha sang mã thống kê con hoặc từ mã thống kê này sang mã thống kê khác
  (Chức năng này chỉ thực hiện được khi có mạng Internet).
  1. Chọn 
  Chuyển phát sinh trên danh sách mã thống kê.


  2. Khai báo mã thống kê cần chuyển dữ liệu đi và mã thống kê được chuyển dữ liệu đến.

  • Chuyển từ danh mục: tích chọn mã thống kê cần chuyển dữ liệu đii => Có thể chuyển đổi dữ liệu cho một hoặc hoặc nhiều mã thống kê vào cùng một mã thống kê.
  • Chuyển đến danh mục: chọn mã thống kê cần chuyển dữ liệu đến và lựa chọn chuyển tất cả dữ liệu phát sinh hay chỉ chuyển trong một khoảng thời gian nào đó.  

  3. Nhấn Thực hiện. 
  Lưu ý:

  • Sử dụng chức năng Chọn danh mục cha có phát sinh, chương trình sẽ lấy lên các mã thống kê cha đã có phát sinh dữ liệu trực tiếp trên các loại này. Và sau khi tích chọn mã thống kê cha, chương trình sẽ tự động tích chọn các mã thống kê này tại mục Chuyển từ danh mục. Đồng thời hủy bỏ các mã thống kê đã được tích chọn trước đó.

  • Chương
   trình chỉ cho phép chuyển các dữ liệu đã được đồng bộ lên Cloud và
   không cho phép chuyển các dữ liệu đã được khóa sổ kỳ kế toán.

  Cập nhật 05/12/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.