Một số công việc cần thực hiện trên dữ liệu Kế toán AMIS.VN 1.0

1. Mục đích

Đối với những khách hàng có sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0 và đã thực hiện nâng cấp lên AMIS.VN 2.0. Dự kiến từ ngày 15/04/2019 MISA sẽ dừng hỗ trợ phiên bản AMIS.VN 1.0 để tập trung phát triển và hỗ trợ phiên bản AMIS.VN 2.0 với nhiều tính năng ưu việt, tiện ích nổi bật. Để đảm bảo tính bảo toàn của dữ liệu và không gián đoạn công việc, khách hàng cần thực hiện những việc sau trước ngày 15/04/2019

1. Tải dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0 về lưu trữ
2. Chuyển toàn bộ số dư đầu năm 2019 sang phiên bản kế toán AMIS.VN – Kế toán 2.0

2. Các bước thực hiện

1. Nhận thông báo về việc ngừng cung cấp AMIS.VN 1.0

1. Khi đăng nhập vào trang chủ hoặc vào dữ liệu AMIS.VN Kế toán 1.0, khách hàng nhận được thông báo như sau:

2. Tải dữ liệu kế toán trên AMIS.VN 1.0 về lưu trữ

  • Vào menu Tiện ích\Tải dữ liệu về máy

  • Nhấn Tiếp theo

  • Chọn khoảng thời gian cho phép hệ thống, loại sổ, phòng ban/đơn vị có phát sinh danh mục, chứng từ cần tải về máy.
  • Sau đó nhấn Đồng ý

  • Nhấn Đồng ý. Trong quá trình hệ thống thực hiện tải dữ liệu, kế toán vẫn có thể thực hiện các nghiệp vụ khác trên chương trình.
  • Sau khi quá trình tải dự liệu kết thúc, hệ thống sẽ thông báo trên quả cầu.
  • Mở câu thông báo để tải dữ liệu về máy tính cá nhân


3. Chuyển toàn bộ số dư đầu năm 2019 sang phiên bản kế toán AMIS.VN – Kế toán 2.0

Trên dữ liệu kế toán AMIS 2.0, kế toán cần cập nhật lại số dư thay đổi trên AMIS 1.0 lên AMIS 2.0. Xem hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ tại đây.

Lưu ý: Sau ngày 15/04/2019, khi quý khách hàng truy cập vào phần mềm (ví dụ: https://achaujsc.amis.vn/act), hệ thống sẽ tự động chuyển sang phiên bản AMIS.VN 2.0 (ví dụ: https://achaujsc.amis.vn/V2/)

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.