Mục thu/chi

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các khoản mục thu/chi phục vụ cho việc lập dự toán thu/chi ngân sách đầu năm. Đồng thời, theo dõi tình hình thu/chi ngân sách thực tế so với dự toán và đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng ngân sách. Tuy
nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các mục thu/chi đã
có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các trường hợp nghiệp vụ  2.1. Khai báo mục thu/chi
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Mục thu/chi.
  2. Nhấn Thêm.

  3. Khai báo thông tin chi tiết về mục thu/chi => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  4. Nhấn Cất.

  Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin mục thu/chi đã khai báo.

  • Với các mục thu/chi không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.

  2.2.
  Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ mục thu/chi cha sang mục thuc/chi con hoặc từ mục thu/chi này sang mục thu/chi khác
  (Chức năng này chỉ thực hiện được khi có mạng Internet).
  1. Chọn 
  Chuyển phát sinh trên danh sách mục thu/chi.


  2. Khai báo mục thu/chi cần chuyển dữ liệu đi và mục thu/chi được chuyển dữ liệu đến.

  • Chuyển từ danh mục: tích chọn mục thu/chi cần chuyển dữ liệu đii => Có thể chuyển đổi dữ liệu cho một hoặc hoặc nhiều mục thu/chi vào cùng một mục thu/chi.
  • Chuyển đến danh mục: chọn mục thu/chi cần chuyển dữ liệu đến và lựa chọn chuyển tất cả dữ liệu phát sinh hay chỉ chuyển trong một khoảng thời gian nào đó.  

  3. Nhấn Thực hiện. 
  Lưu ý:

  • Sử dụng chức năng Chọn danh mục cha có phát sinh, chương trình sẽ lấy lên các mục thu/chi cha đã có phát sinh dữ liệu trực tiếp trên các loại này. Và sau khi tích chọn mục thu/chi cha, chương trình sẽ tự động tích chọn các mục thu/chi này tại mục Chuyển từ danh mục. Đồng thời hủy bỏ các mục thu/chi đã được tích chọn trước đó.

  • Chương
   trình chỉ cho phép chuyển các dữ liệu đã được đồng bộ lên Cloud và
   không cho phép chuyển các dữ liệu đã được khóa sổ kỳ kế toán.


  Cập nhật 05/12/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.