Ngân hàng

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các ngân hàng thường được các doanh nghiệp lựa chọnTuy
nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các ngân hàng đã
có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện

  1. Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng.
  2. Nhấn Thêm.

  3. Khai báo thông tin chi tiết về ngân hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  • Nhấn Chọn logo để chèn thêm logo của ngân hàng.

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:

   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin ngân hàng đã khai báo.

   • Với các ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
   Cập nhật 05/12/2019
   

   Bài viết này hữu ích chứ?

   Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

   Bài viết liên quan

   Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
   Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.