Nhà cung cấp

Danh mục Nhà cung cấp cho phép quản lý các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị. Ví dụ: cung cấp các chương trình phúc lợi về du lịch, giải trí, y tế, thiết bị làm việc và các khóa đào tạo. Danh mục phục vụ cho phân hệ Phúc lợi, Tài sản và Đào tạo.

Trường hợp nghiệp vụ

Khai báo từng Nhà cung cấp

  • Vào menu Danh mục\Nhà cung cấp.

  • Nhấn Thêm.

  • Khai báo thông tin chung và thông tin liên hệ của nhà cung cấp:
    • Nhóm NCC: chương trình đã mặc định mang đi một số giá trị, tuy nhiên vẫn  có thể khai báo thêm bằng cách nhấn vào biểu tượng.

Xem hướng dẫn cách khai báo tương tự tại đây.

  • Nhấn Cất.

Nhập khẩu danh sách Nhà cung cấp từ tệp Excel

  • Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu trên danh sách nhà cung cấp.

  • Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Lưu ý: Đối với nhân viên được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản thì có thể thêm Nhà cung cấp tại Danh mục/Nhà cung cấp.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.