Nhập mã quy cách

1. Nội dung

Nhập chi tiết quy cách về sản phẩm đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hóa

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Nhập mã quy cách cho vật tư, hàng hóa tồn đầu kỳ
1. Nhấn link Nhập mã quy cách (hoặc nhấn phím F6) đối với vật tư, hàng hóa tồn có nhu cầu quản lý theo mã quy cách.
2. Nhập thông tin mã quy cách và số lượng tồn tương ứng.
3. Nhấn Cất.

2.2. Nhập mã quy cách cho vật tư hàng hóa được mua về/được sản xuất/bị trả lại,… cần nhập kho
1. Nhấn chuột phải vào vật tư hàng hóa có nhu cầu quản lý theo mã quy cách trên các chứng từ mua hàng về nhập kho và phiếu nhập kho. Ví dụ: Trên phiếu nhập kho.
2. Chọn Nhập mã quy cách (hoặc nhấn phím F6).
3. Nhập thông tin mã quy cách và số lượng cần nhập kho tương ứng.

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.