Nhóm vào đơn hàng cha

Giúp người dùng nhanh chóng nhóm những đơn hàng con đã ghi nhận vào đơn hàng cha để dễ dàng tổng hợp, theo dõi, quản lý.

Lưu ý: Tất cả các bản ghi được chọn phải thỏa mãn điều kiện dưới đây thì mới được phép Nhóm vào đơn hàng cha.

  • Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha 
  • Tình trạng ghi doanh số phải là Bản nháp hoặc Từ chối ghi
  • Người dùng phải có quyền Sửa

Hướng dẫn thực hiện

Trên danh sách Đơn hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn Nhóm vào đơn hàng cha, sau đó nhấn và chọn Nhóm vào đơn hàng cha.

Chọn Đơn hàng cha muốn nhóm.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ:

  • Tự động cập nhật trường Đơn hàng cha trong Đơn hàng là bản ghi được chọn.
  • Tự động cập nhật thêm bản ghi tại Danh sách liên quan Đơn hàng con của Đơn hàng cha được chọn.
Cập nhật 07/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.