Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

1. Nội dung

Quản lý thông tin về các nhóm đối tượng khác nhau, phục vụ cho việc quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về nhóm khách hàng hoặc nhà cung cấp => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp đã khai báo.
  • Với các nhóm khách hàng, nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.