Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn một số danh mục nhóm vật tư, hàng hoá, phục vụ cho việc quản lý vật tư, hàng hoá của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại nhóm vật tư, hàng hoá sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về nhóm VTHH => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhóm nhóm VTHH đã khai báo.
  • Với nhóm VTHH không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.