1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R16
  5. 1. Kế toán mong muốn xem được báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng dạng bảng chéo để tiết kiệm thời gian thao tác

1. Kế toán mong muốn xem được báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng dạng bảng chéo để tiết kiệm thời gian thao tác

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R16, trên AMIS.VN – Kế toán bổ sung thêm báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng dạng bảng chéo giúp kế toán thuận tiện hơn trong việc theo dõi và tiết kiệm thời gian thao tác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R16: Trên danh sách Báo cáo\Bán hàng bổ sung thêm báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng (Dạng bảng chéo). Để xem được báo cáo này, kế toán có thể thực hiện như sau:

1. Vào Báo cáo\Nhấn Tùy chỉnh báo cáo: Trên giao diện tùy chỉnh bỏ tích chọn tại cột Ẩn báo cáo, nhấn Đồng ý.

2. Trên danh sách báo cáo sẽ hiển thị báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng (Dạng bảng chéo) phía dưới báo cáo Tổng hợp bán hàng

3. Nhấn đúp chuột vào tên báo cáo trên danh sách. Trên giao diện tham số, thiết lập các tham số báo cáo cần xem và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Khi tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng, thì trên báo cáo khổ giấy tại từng trang sẽ kéo dài cho đến khi hiển thị được phát sinh của tất cả các khách hàng, giúp kế toán dễ dàng xem dữ liệu khi in trực tiếp trên phần mềm.
  • Khi không tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng, thì dữ liệu sẽ tách ra để hiển thị trên khổ giấy A4 và số trang được đánh theo dạng 1/1, 1/2, 1/3, … giúp kế toán thuận tiện hơn trong việc in báo cáo ra khổ giấy A4 để lưu trữ hoặc trình quản lý.

4. Hiển thị giao diện báo cáo. Kế toán có thể In hoặc Xuất khẩu báo cáo để tiện theo dõi, lưu trữ.

  • Báo cáo khi không tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng

  • Báo cáo khi tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng

Lưu ý: Để đảm bảo tốc độ in báo cáo, chương trình chỉ hỗ trợ hiển thị dữ liệu của tối đa 500 khách hàng trên báo cáo.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.