1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R16
  5. 5. Bổ sung chức năng Tìm kiếm chính xác theo từ để cải tiến tốc độ tìm kiếm trên các danh sách đối với dữ liệu lớn

5. Bổ sung chức năng Tìm kiếm chính xác theo từ để cải tiến tốc độ tìm kiếm trên các danh sách đối với dữ liệu lớn

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R16, đối với dữ liệu lớn, kế toán có thể tìm kiếm chính xác theo từ để việc hiển thị dữ liệu trên các danh sách được nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R16: Khi lọc dữ liệu tại 1 cột, chương trình sẽ tìm kiếm trong dữ liệu những thông tin có chứa chuỗi ký tự giống chuỗi ký tự nhập. Với cách tìm kiếm này, nếu thực hiện trên dữ liệu có nhiều phát sinh sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hiển thị dữ liệu, thậm chí gây treo chương trình.

Ví dụ: Khi kế toán nhập từ “ương” sẽ hiển thị tất cả các kết quả có chứa từ “ương” như “Phương”, “Dương”, “Lương”, “Ương”, …

  • Từ phiên bản R16: Bổ sung thêm tùy chọn cho phép người dùng lựa chọn tìm kiếm theo phương thức cũ hoặc Tìm kiếm chính xác theo từ. Với thiết lập Tìm kiếm chính xác theo từ, khi kế toán thực hiện tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị những kết quả có chứa từ bắt đầu bằng từ khóa tìm kiếm. Cách tìm kiếm này sẽ giúp việc hiển thị dữ liệu nhanh và tối ưu hơn.

Ví dụ: Khi kế toán nhập từ “ương” sẽ chỉ hiển thị những kết quả có từ “ương” mà không bao gồm những kết quả chứa những từ như “Phương”, “Dương”, “Lương”

Để thiết lập Tìm kiếm chính xác theo từ, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.