1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R16
  5. 4. Thay đổi luồng mua hàng trên AMIS.VN – Kế toán để khách hàng nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử

4. Thay đổi luồng mua hàng trên AMIS.VN – Kế toán để khách hàng nhanh chóng mua được hóa đơn điện tử

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R16, luồng mua và luồng đăng ký sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử gộp thành một giúp khách hàng chưa đăng ký tài khoản có thể mua ngay được tài nguyên mà không cần thực hiện thêm bước đăng ký như phiên bản trước.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R16: Để sử dụng được dịch vụ hóa đơn điện tử, khách hàng cần thực hiện đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử và kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, sau đó mới có thể thực hiện được việc mua tài nguyên gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R16: Việc đăng ký tài khoản, kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử và mua tài nguyên được gộp lại thành một luồng, giúp khách hàng có thể nhanh chóng mua được tài nguyên hóa đơn điện tử.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước để mua dịch vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán tại đây

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.