Hướng dẫn đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép khách hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn. Trường hợp khi mua hàng, khách hàng chưa có tài khoản MeInvoice.vn thì hệ thống đồng thời đăng ký tài khoản cho khách hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán
Khách hàng có thể đặt mua hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp mua mới
I.  Các bước thực hiện
Lưu ý: Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối Internet
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Mua ngay.

 

 

2. Sau khi nhấn “Mua ngay“, chương trình tự động hiển thị website https://meinvoice.vn để khách hàng có thể mua được phần mềm hóa đơn điện tử.
Xem hướng dẫn mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn tại đây.

 

Trường hợp gia hạn và mua thêm hóa đơn
I.  Các bước thực hiện
Lưu ý: Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối Internet
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Bắt đầu sử dụng và nhấn Gia hạn/Mua thêm HĐ.

 


 

2. Sau khi nhấn “Gia hạn/Mua thêm HĐ“, chương trình tự động hiển thị website https://meinvoice.vn để khách hàng có thể mua thêm hóa đơn hoặc gia hạn được phần mềm hóa đơn điện tử.
3. Xem hướng dẫn mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn tại đây.

 

2. Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn
Xem hướng dẫn đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn tại đây.
Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.