1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Cải tiến báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị

Cải tiến báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị

1. Mục đích

Cải tiến báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị giúp khách hàng nắm được nhiều thông tin hơn khi xem báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R27 trở đi: Báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị bổ sung các cột sau: Mã sản phẩm, Tên dự án, Tỉnh,  Huyện, Hạn thanh toán, Đã cấp GPSD, Ngày cấp GPSD, Ngày tiền về.

Lưu ý: Trường hợp chương trình không hiển thị đủ các cột, khách hàng có thể thực hiện sửa mẫu để hiển thị cột lên báo cáo bằng cách nhấn chuột phải tại dòng tiêu đề, chọn sửa mẫu và tích chọn hiển thị cột dữ liệu

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.