Cải tiến cơ chế xem báo cáo phân trang

1. Mục đích

Cải tiến cơ chế xem báo cáo phân trang để giảm thiểu tình trạng máy chủ bị treo, đơ

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R27 trở về trước: Trên danh sách công nợ mua hàng và bán hàng sẽ hiển thị toàn bộ thông tin trên một trang duy nhất dẫn đến việc tải dữ liệu và thực hiện các thao tác bị chậm.
 • Từ phiên bản R27 trở đi: Khi xem một số báo cáo, dữ hiệu hiển thị phân trang, mỗi trang hiển thị 100 dòng

Giả sử, khi xem Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, thực hiện như sau:

Cụ thể:

 • Tại phân hệ Mua hàng\tab Công nợ, danh sách công nợ phải trả sẽ hiển thị phân trang, mỗi trang hiển thị 100 dòng. Để xem đến trang mong muốn, có thể sổ danh sách trang và chọn trang cần xem.
 • Ngoài ra, có thể xem trang mong muốn bằng cách nhấn vào các chức năng:

  • Xem trang tiếp theo trang đang chọn:
  • Xem trang cuối cùng:
  • Xem trang trước trang đang chọn:
  • Xem trang đầu tiên:

Cải tiến này áp dụng trên các báo cáo sau:

   • Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách
   • Số chi tiết mua hàng
   • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
   • Sổ chi tiết các tài khoản
   • Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng
   • Báo cáo tổng hợp bán hàng

Lưu ý:

  • Khi khách hàng thực hiện các thao tác Nhóm các cột trên báo cáo (Group), Sắp xếp dữ liệu trên cột (Sort) chương trình chỉ thực hiện trên trang hiện tại của báo cáo.
  • Khi khách hàng lọc dữ liệu (Filter) chương trình thực hiện tìm kiếm trên tất cả các trang của báo cáo.
  • Với những cột dữ liệu khách hàng tự thêm, chương trình không hỗ trợ hiển thị sổ tổng ở cuối trang.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.