Cải tiến hiệu năng một số báo cáo

1. Mục đích

Cải tiến hiệu năng một số báo cáo giúp khách hàng xem báo cáo nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Khi xem một số báo báo chương trình chạy chậm gây mất thời gian cho khách hàng.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Chương trình cải tiến hiệu năng khi xem các báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo công trình; Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất thống kê theo công trình; Bảng tổng hợp chi phí theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng; Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất thống kê theo công trình chỉ mất chưa đến 5s.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.