1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R27
 5. Không cho phép khách hàng hủy hóa đơn điện tử trong khoảng bất kỳ

Không cho phép khách hàng hủy hóa đơn điện tử trong khoảng bất kỳ

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể quản lý tốt tình hình sử dụng hóa đơn, hủy hóa đơn trong kỳ, không được phép phát hành các số hóa đơn trước số hủy sau ngày hủy hóa đơn, đồng thời, hạn chế việc hủy sai dẫn đến khó kiểm soát.
2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R27: Phần mềm cho phép Hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ chưa sử dụng, dẫn đến vẫn lập/phát hành được các số hóa đơn trước số đã hủy sau ngày hủy hóa đơn => vi phạm quy định về quản lý hóa đơn của cơ quan thuế.

Ví dụ: Ngày 10/09 hủy hóa đơn từ số 0000020-0000025, nhưng đến ngày 11/09 vẫn phát hành được hóa đơn số 0000019

 • Từ phiên bản R27: Đối với dữ liệu sử dụng Hóa đơn tự inHóa đơn điện tử, khi Hủy hóa đơn thì luôn bắt buộc phải hủy từ số tiếp theo số hóa đơn đã sử dụng (đã được cấp số/hủy) lớn nhất và ngày của chứng từ Hủy hóa đơn phải >= ngày của hóa đơn đã sử dụng (ngày hóa đơn/ngày hủy) lớn nhất. Thực hiện như sau:
  • Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý hóa đơn chọn Hủy hóa đơn: Chương trình ngầm định thông tin Từ số là số tiếp theo số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, đồng thời sẽ không cho phép sửa lại thông tin Từ số để đảm bảo số hóa đơn được liên tục.

Ví dụ: Đã thực hiện phát hành hóa đơn từ 0000001-> 000003 và Hủy hóa đơn từ 0000004 -> 0000010, khi thực hiện Hủy hóa đơn phần mềm sẽ mặc định thông tin Từ số là 0000011, nhập thông tin Đến số  theo thực tế số hóa đơn cần hủy.

  • Khi cất chứng từ Hủy hóa đơn, nếu trong khoảng Từ số đến Đến số đã có hóa đơn đã phát hành hoặc đã hủy thì chương trình sẽ cảnh báo:

  • Nhấn OK, chương trình sẽ tự động cập nhật lại thông tin Từ số
  • Khi Ngày trên chứng từ Hủy hóa đơn nhỏ hơn Ngày hóa đơn đã phát hành hoặc Ngày trên chứng từ Hủy hóa đơn trước đó thì chương trình sẽ cảnh báo. 

  • Khi xóa chứng từ Hủy hóa đơn mà có phát sinh hóa đơn đã phát hành hoặc đã hủy của số hóa đơn lớn hơn số đã hủy trên chứng từ, chương trình sẽ cảnh báo. 

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.