1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R36
 5. Cho phép có thông tin số điện thoại khách hàng trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng

Cho phép có thông tin số điện thoại khách hàng trên Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R36, chương trình cho phép kê toán sửa mẫu báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng có thể bổ sung được thông tin Số điện thoại khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R36: Hiện nay một số đơn vị sử dụng mẫu “Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng” để thông báo công nợ cho KH hàng
  tháng, nhưng thiếu thông tin Số điện của khách hàng
 • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình cho phép kế toán sửa mẫu báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng có thể bổ sung được thông tin Số điện thoại khách hàng.

1. Cách thức sửa mẫu thêm thông tin số điện thoại như sau:

 • Vào Báo cáo/Bán hàng/Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng
 • Trên giao diện báo cáo, chọn chức năng Sửa mẫu => Tại giao diện Sửa mẫu:

  • Vào Dictionary\DataSources\MISADATASource\ReceivableDetailByInventoryItem, tìm đến tên trường AccountObjectMobile và kéo vào vị trí cần hiển thị, nhấn biểu tượng  để lưu lại mẫu đã sửa.

  • Trường MasterJournalMemo sẽ lấy thông tin diễn giải chung của chứng từ lên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng.
  • Mẫu Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng sau khi sửa:

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.