1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R9
  5. 2. Cải tiến báo cáo doanh số hợp đồng theo đơn vị: bổ sung thêm đơn vị và nhân viên thực hiện

2. Cải tiến báo cáo doanh số hợp đồng theo đơn vị: bổ sung thêm đơn vị và nhân viên thực hiện

1. Mục đích

Bổ sung thêm thông tin Đơn vịNhân viên thực hiện trên Báo cáo Doanh số hợp đồng theo đơn vị để Kế toán dễ dàng theo dõi được doanh số hợp đồng theo đơn vị và nhân viên thực hiện đối với trường hợp đơn vị và nhân viên thực hiện khác đơn vị và nhân viên ghi doanh số.

2. Chi tiết thay đổi

  • Sửa tên các cột: Đơn vị thành Đơn vị ghi nhận DS, Mã nhân viên thành Mã nhân viên ghi nhận DS, Nhân viên thành Tên Nhân viên ghi nhận DS. 

  • Bổ sung thêm các cột: Mã đơn vị ghi nhận DS, Mã đơn vị thực hiện, Đơn vị thực hiện, Mã nhân viên thực hiện, Nhân viên thực hiện và Dự kiến chi.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.