1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R9
 5. 9. Khi thêm/sửa vật tư trên AMIS.VN-Bán hàng thì tự động cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán

9. Khi thêm/sửa vật tư trên AMIS.VN-Bán hàng thì tự động cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán

1. Mục đích

Trên AMIS.VN-Bán hàng, khi Kế toán thêm mới hoặc sửa danh mục Vật tư hàng hóa thì chương trình tự động cập nhật danh mục sang AMIS.VN-Kế toán để Kế toán có thể quản lý được danh sách Vật tư hàng hóa một cách thống nhất.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R9: Khi thêm mới hoặc sửa danh mục VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng để cập nhật danh mục này sang AMIS.VN-Kế toán, Kế toán phải vào danh mục Vật tư hàng hóa\Tiện ích và thực hiện chức năng Lấy vật tư hàng hóa từ AMIS.VN hoặc Cập nhật thông tin vật tư hàng hóa từ AMIS.VN.
 • Từ phiên bản R9 trở đi: Khi thêm mới hoặc sửa danh mục khách hàng trên AMIS.VN-Bán hàng, chương trình sẽ tự động cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán.

Cách cập nhật chi tiết như sau:

1. Khi Thêm mới VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng, chương trình sẽ tự động thêm mới VTHH vào Danh mục\Vật tư hàng hóa trên AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý:

   • Khi thêm mã VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng trùng với mã VTHH trên AMIS.VN-Kế toán: chương trình tự động sinh ra một mãmới trên AMIS.VN-Kế toán với quy tắc “Mã trên AMIS.VN-Bán hàng”_”Số thứ tự tăng” (Ví dụ: MAYINHP_1).
   • Sau khi lấy VTHH sang, kế toán cần phải khai báo bổ sung các thông tin về VTHH chỉ quản lý trên AMIS.VN – Kế toán như: Kho, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí,… 

2. Khi Sửa VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi của VTHH sang AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý:

 • Đối với các vật tư hàng hóa đã có trên AMIS.VN-Bán hàng nhưng chưa có trên AMIS.VN-Kế toán, khi Sửa vật tư hàng hóa đó trên AMIS.VN-Bán hàng, chương trình sẽ tự động thêm mới vật tư hàng hóa tương ứng trên AMIS.VN-Kế toán.
 • Nếu sửa VTHH thành mã trùng với mã đã có trên AMIS.VN-Kế toán, thì chương trình sẽ cập nhật các thông tin tương ứng lên VTHH có mã trùng trên AMIS.VN-Kế toán.

3. Khi Xóa VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng, chương trình sẽ không xóa VTHH trên AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý

1. Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối internet và chỉ cập nhật cho dữ liệu đã được thiết lập cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN tại đây.
2.Trường hợp danh mục VTHH được dùng riêng giữa các chi nhánh, thì Nhân viên thêm mới VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng thuộc chi nhánh nào chương trình sẽ cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán của chi nhánh đó.

3. Nếu trên AMIS.VN – Bán hàng, VTHH được quản lý theo đơn giá sauthuế, thì trên AMIS.VN-Kế toán cần phải thiết lập có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung để cập nhật được thông tin này về AMIS.VN-Kế toán.

 4. Nếu kế toán sửa Tỷ lệ chuyển đổi theo đơn vị chính của VTHH trên AMIS.VN-Bán hàng, chương trình sẽ tự động cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán nhưng không tính lại Đơn giá bán của đơn vị chuyển đổi theo tỷ lệ mới.

 

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.