1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R9
  5. 3. Khi trên AMIS.VN-Kế toán, kế toán thêm mới/sửa danh mục VTHH có trên AMIS.VN-Bán hàng thì cần tự động cập nhật lên AMIS.VN-Bán hàng để đảm bảo quản lý thống nhất

3. Khi trên AMIS.VN-Kế toán, kế toán thêm mới/sửa danh mục VTHH có trên AMIS.VN-Bán hàng thì cần tự động cập nhật lên AMIS.VN-Bán hàng để đảm bảo quản lý thống nhất

1. Mục đích
Trên ACT2, khi Kế toán thêm mới hoặc sửa danh mục Vật tư hàng hóa thì chương trình tự động cập nhật danh mục lên CRM để Kế toán có thể quản lý được danh sách VTHH một cách thống nhất.

2. Thay đổi chi tiết

  • Trước phiên bản R9: Khi Kế toán thêm mới hoặc sửa danh mục Vật tư hàng hóa trên AMIS.VN-Kế toán thì sẽ không tự động cập nhật được lên AMIS.VN-Bán hàng.
  • Từ phiên bản R9 trở đi: Khi thêm mới hoặc sửa vật tư hàng hóa trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ tự động cập nhật sang AMIS.VN – Bán hàng. 

Cách cập nhật chi tiết như sau:

1. Khi Thêm mới vật tư hàng hóa trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ tự động thêm mới vật tư hàng hóa tương ứng sang Danh mục\Hàng hóa trên AMIS.VN-Bán hàng.

Lưu ý: Trường hợp vật tư hàng hóa thêm mới trên AMIS.VN-Kế toáncó mã trùng với mã trên AMIS.VN-Bán hàng thì chương trình sẽ không cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng.

2. Khi Sửa vật tư hàng hóa trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi sang AMIS.VN-Bán hàng.

Lưu ý:

  • Đối với các vật tư hàng hóa đã có trên AMIS.VN-Kế toán nhưng chưa có trên AMIS.VN-Bán hàng, khi Sửa vật tư hàng hóa đó trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ tự động thêm mới vật tư hàng hóa tương ứng trên AMIS.VN-Bán hàng.
  • Nếu sửa VTHH thành mã trùng với mã đã có trên AMIS.VN-Bán hàng, thì chương trình sẽ cập nhật các thông tin tương ứng lên VTHH có mã trùng trên AMIS.VN-Bán hàng.

3. Khi Xóa vật tư hàng hóa trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ không xóa vật tư hàng hóa tương ứng trên AMIS.VN-Bán hàng.

Lưu ý: Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối internet và chỉ cập nhật cho dữ liệu đã được thiết lập cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.