1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R9
 5. 5. Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán

5. Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán

1. Mục đích
Trong trường hợp một khách hàng trong cùng một ngày phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán, cho phép Kế toán theo dõi thông tin Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn khi in hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R9: Khi in hóa đơn bán hàng, Kế toán chỉ có thể xem được thông tin Công nợ cũ tính đến ngày hạch toán. Như vậy, trong trường hợp một ngày có phát sinh nhiều chứng từ bán hàng cho một khách hàng, khi phát hiện sai sót cần in lại hóa đơn cho khách hàng thì thông tin công nợ cũ trên hóa đơn này sẽ bao gồm cả công nợ của các hóa đơn lập sau trong ngày. Do đó, không đảm bảo tính chính xác.
 • Từ phiên bản R9 trở đi: Khi in hóa đơn bán hàng, Kế toán có thể in được thông tin Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn. Như vậy, khi phát hiện sai sót cần in lại hóa đơn cho khách hàng thì thông tin công nợ cũ trên hóa đơn sẽ chỉ tính đến trước thời điểm lập hóa đơn nên luôn đảm bảo tính chính xác mà không phụ thuộc vào thời điểm Kế toán thực hiện in hóa đơn.
  • Bổ sung thêm trường OldDebitAmountToNow: Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi) trên các mẫu:
   • Mẫu trộn Chứng từ bán hàng
   • Mẫu trộn Hóa đơn bán hàng
   • Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in – 3 liên)
   • Hóa đơn bán hàng (Mẫu đặt tin)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in – A5)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in – 3 liên – A5)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in – 3 liên)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in – song ngữ)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu – đặt in)
   • Hóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu – tự in)
   • Mẫu hóa đơn được khởi tạo dựa trên các mẫu được kê ở trên
   • Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)
   • Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất)
   • Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK)
  • Ví dụ
   • Đối với mẫu trộn Chứng từ bán hàng:

           1. Thiết kế mẫu trộn

   2. Thêm mẫu trộn

             3. In mẫu trộn

   • Đối với Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in – 3 liên – A5)

           1. Sửa mẫu hóa đơn

   2. Vào tab Dictionary/Data Sources/MISADataSource/VATInvoiceA5_Inplace. Chọn trường OldDebitAmountToNow nhấn giữ và kéo vào vị trí muốn hiển thị thông tin trường này trên Hóa đơn.

          

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.