1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R9
  5. 4. Trên phiếu chi, ủy nhiệm chi có thể nhập được thông tin Địa chỉ nhà cung cấp ở tab thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào mà không cần phải mở hóa đơn ra xem

4. Trên phiếu chi, ủy nhiệm chi có thể nhập được thông tin Địa chỉ nhà cung cấp ở tab thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào mà không cần phải mở hóa đơn ra xem

1. Mục đích
    Bổ sung thông tin Địa chỉ Nhà cung cấp ở tab Thuế trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi để Kế toán có thể kiểm tra hóa đơn là ở địa chỉ nào một cách dễ dàng mà không phải mở hóa đơn ra xem.

2. Các bước thực hiện

  • Để hiển thị được cột Địa chỉ NCC trên tab Thuế của Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt thực hiện như sau

  1. Sửa mẫu chứng từ để hiển thị cột Địa chỉ NCC trên tab Thuế.


2. Sau khi sửa mẫu, thông tin địa chỉ NCC hiển thị như sau:

 

 

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.