1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R9
 5. 8. Kế toán muốn chuyển các mẫu chứng từ đã sửa ở AMIS 1.0 lên AMIS 2.0 để có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến tool chuyển mẫu chứng từ từ SME2012 lên

8. Kế toán muốn chuyển các mẫu chứng từ đã sửa ở AMIS 1.0 lên AMIS 2.0 để có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến tool chuyển mẫu chứng từ từ SME2012 lên

1. Mục đích
    Cho phép chuyển các mẫu chứng từ đã sửa ở AMIS 1.0 lên AMIS 2.0 để có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến công cụ chuyển mẫu chứng từ từ SME2012 lên.

2. Thay đổi chi tiết

 • Trước phiên bản R9:
  • Chương trình chỉ cho phép chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN 2.0.
  • Các mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển lên AMIS.VN 2.0 chỉ được lưu ở máy thực hiện chuyển mẫu, các máy khác phải thực hiện copy mẫu hóa đơn, chứng từ từ máy thực hiện chuyển mẫu về thì mới có thể in được các mẫu này .

Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.

 • Từ phiên bản R9 trở đi:
  • Có thể chuyển được các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0
  • Chỉ cần một máy bất kỳ thực hiện chuyển mẫu lên AMIS.VN 2.0, chương trình sẽ tự động đồng bộ mẫu hóa đơn, chứng từ về tất cả các máy khác.

Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.