Sản phẩm

Danh mục Sản phẩm cho phép quản lý danh sách các sản phẩm, phục vụ cho việc chấm công cho nhân viên trên phân hệ Chấm công.

Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Sản phẩm.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của sản phẩm:

Mã sản phẩm, Tên sản phẩm: nhập mã và tên sản phẩm tương ứng.

Lựa chọn Chấm công theo để xác định việc chấm công theo Doanh số hay Sản phẩm, phục vụ cho việc tính lương hàng tháng.

Nhấn Cất.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.